Kyoto Women's University — Kyoto City / Jodo Shinshu Honganji School

The Jodo Shinshu Honganji school. 35 Kitahiyoshicho, Imakumano, Higashiyama-ku, Kyoto.

TEL: