Horikoshi Temple — Tokushima Prefecture / Shingon-shu Daikakuji School

Horikoshi Kannon in Komatsushima City, Tokushima Prefecture

773-0016
Toyoshima Prefecture, Nakago Town, Toyonomoto 5

TEL:08853-2-0710