Honkoji Temple — Miyagi Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

Jodo Shinshu Honganji Temple in Aizuwakamatsu City

965-0037
Aizuwakamatsu City Central 2-3-21

TEL: