Motoyama Tokyo Honganji — Tokyo / Jodo Shinsou Higashi Honganji School

The history of Honganji, teachings of Shinshu etc.

TEL: