Rinzai Sect Myoshinji School Rinkawayama Hofukuzenji Temple — Shizuoka Prefecture / Rinzai Sect Myoshinji School

4240105
Shizuoka Shizuoka City Shimizu-ku Yamakiri 148

TEL:054-366-0340