Kotokuji Temple — Hokkaido / Jodo Shinshu Honganji School

Jodo Shinshu Honganji Temple in Kitahiroshima City, Hokkaido

TEL: