Shojoji Temple — Chiba Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

292-0831
2-9-30 Fujimi, Kisarazu City, Chiba Prefecture

TEL: