Toyohashi Kaku Nisshinzen Temple — Aichi / Others

440-8691
Address 9, Shinyoshicho, Toyohashi City

TEL:0532-54-5558