Nagamatsuji — Chiba / Rinzai sect Daitokuji school

≪Rinzai Sect Daitokuji School≫8 minutes on foot from Myonori Station

272-0103
8-5 Hon Gyotoku, Ichikawa-shi, Chiba

TEL: