Enkei-ji Temple — Tokyo / Otani-ha Shinshu

This is the only temple in Higashi Hongan-ji (Oto) in Chofu

182 0012
6-34-2 Jindaiji Higashicho, Chofu

TEL:042-481-6629