Gankei-ji Temple, Ishikawa Prefecture / Otani-ha Shinshu

920-2321
No. 1 Yoshino Ta25, Hakusan City, Ishikawa Prefecture

TEL:076-255-5432