Hojoji Temple — Tokyo / Koyasan Shingon Sect

Koyasan Shingon Buddhism Quasi-Special Motoyama Komatsuyama Hosho-ji Temple
162-0051 2-1-14 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo

TEL: