Hokeiji Homepage — Okayama Prefecture / Shingon Buddhist Standing, etc.

709-0721
Sakuragaoka Higashi XAKAX-2-2

TEL:086-995-2727