Jonenji Temple — Nara Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

Temple Introduction This is a small temple in a small village in Nara Prefecture.

TEL: