Kamekaizan Jorenji Temple — Yamaguchi Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

Yamaguchi Diocese Tono East Group

TEL: