Koenji Temple — Hyogo Prefecture / Otani-ha Shinshu

Shinshu Otani temple in Ichikawa-cho, Kanzaki-gun, Hyogo

TEL: