Reikoin — Osaka / Shingon-shu Daigo School

Shingon Buddhism temple in Kamishijo-cho, Higashiosaka-shi, Osaka. Kosuge public terminal (Masayuki Kashiwagi)

TEL: