Rinzai sect Banshoji — Tokyo / Rinzai sect Kenchoji school

Rinzai Buddhist temple in Machida City, Tokyo. Link to WHAT IS ZAZEN?

TEL: