Sohonzan Daigoji Temple — Kyoto Prefecture / Shingon Sect Daigoji

Shingon Buddhism Motoyama, Sakai-Odori-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Kyoto. Visiting guidance etc.

TEL: