It is the closest shukubo to Zenkoji Temple. -Nagano Prefecture/

Shukubo

Tendai Sou Saishoin is a shukubo in Zenkoji, Nagano Prefecture. Shukubo is the closest to Shinshu Zenkoji Temple. We update from time to time.

HP:http://www.saisyoin.jp/