Tokoin — Kanagawa Prefecture / Toji Shingon Sect

255-0003
Otsuchi-cho, Naka-gun, Kanagawa

TEL:0463-61-0867