Tokushoji Temple — Kagawa Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

The Jodo Shinshu Honganji temple in Sakawa-cho, Okawa-gun, Kagawa Prefecture. Introduction of Tokushoji Temple and Ishida Nursery Center

TEL: