ZengyouNet—Toyama Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

Zenkyoun net is sent from the Jodo Shinshu temple “Shirayukiyama Zenkuji” in Toyama Prefecture.
This is a Buddhist-centric blog site that incorporates a variety of content, from the teachings of the Jodo Shinshu middle to light oasobi.

9380862
Urayama 497, Unazuki-cho, Shimoshinkawa-gun, Toyama

TEL: